COSMomo Xmas 20201222

Momo Suzuki / StringraphyLabo
動画を作りました。冬の季節の小宇宙。