Hideyuki Okada

Founder of NobodySurf

VSCOのサブスク会員が開始2年で200万人突破

写真加工&コミュニティアプリ「VSCO」の創業者兼CEOであるJoel Floryさんのインタビュー。サービスづくりに対する信念や、急成長中のサブスクリプションサービス「VSCO X…